Rejestr BDO

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Od stycznia 2021 obowiązkiem prawnym stało się rejestrowanie strumieni odpadów i prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami za pośrednictwem ministerialnego systemu BDO (Baza Danych o Odpadach). System zastąpił papierowy obieg dokumentów, praktykowany do tej pory.

Takie rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu monitorowania i kontrolowania przepływów odpadów (za pośrednictwem BDO), w celu ograniczenia „szarej strefy”, co w konsekwencji przekłada się na jakość i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. System BDO stanowi również narzędzie, które umożliwia MŚiK (Ministerstwu Środowiska i Klimatu) z centralnego poziomu analizowanie stan gospodarki odpadami, oraz monitorowanie wskaźników recyklingu, co jest wymaganym elementem sprawozdawczości wewnątrzwspólnotowej UE.

Rejestr BDO – rozwiązania systemowe

Rejestr BDO z punktu widzenia przedsiębiorcy może wydawać się niepotrzebny i niewygodny, jednak w perspektywie powyższych argumentów, sama idea wprowadzenia BDO, wydaje się być uzasadniona.

Wprowadzone rozwiązanie systemowe (rejestr BDO) posiada tą specyfikę, że zarówno interface systemu BDO jak i sekwencja procesów dla każdego użytkownika na danym poziomie uprawnień, jest taki sam. Stwarza to pewne utrudnienia w użytkowaniu systemu, co wynika ze zróżnicowanych profili działalności przedsiębiorców, do których przede wszystkim należy zaliczyć:

  • zróżnicowaną intensywność strumieni odpadów,
  • zmienną liczebność zbioru rodzajów generowanych odpadów,
  • odmienną strukturę organizacyjną przedsiębiorstw,
  • zindywidualizowane systemy procesów gospodarowania odpadami.

Wymienione wyżej uwarunkowania powodują, że oprogramowane funkcjonalności systemu BDO dla jednych użytkowników (sektorów) będą niepotrzebne, a dla innych niedostateczne. W praktyce, prowadzi to do marnotrawstwa zasobów w procesie obsługi BDO

API BDO

Nie należy jednak oceniać w tej perspektywie systemu BDO, jako źle przygotowany projekt, ponieważ, patrząc z punktu widzenia twórcy rejestru BDO, dostosowanie funkcjonalności systemu BDO do zróżnicowanego profilu działalności przedsiębiorstw, wiązałoby się z:

  • znacznym wydłużeniem czasu realizacji projektu,
  • wzrostem kosztów wytworzenia systemu BDO,
  • złożonym systemem instrukcji i szkoleń,
  • wzrostem błędogenności w procesie utrzymania i użytkowania.

Twórca systemu BDO, przewidział jednak bardzo proste a zarazem skuteczne rozwiązanie na wynikłe niedostateczności systemu BDO, w postaci udostępnionego klucza API systemu. Dzięki niemu, każda z organizacji może połączyć się z rejestrem BDO za pośrednictwem własnego systemu lub korzystając z licencji komercyjnych dostawców oprogramowania do obsługi BDO o sprofilowanych (lub nie 😉) funkcjonalnościach.

To właśnie dzięki API BDO, nasi użytkownicy mogą przesyłać informację do rejestru BDO za pośrednictwem naszej aplikacji BDO manager.

BDO manager – aplikacja do obsługi BDO

Aplikacja (BDO manager) została zaprojektowana z myślą o rozwiązaniu problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy BDO w branży budowlanej. Warto wypróbować, żeby się przekonać – to nic nie kosztuje (kliknij, żeby przejść do formularza rejestracyjnego)

Jeżeli jednak jesteś z innej branży i po przeczytaniu tej publikacji, masz obawy czy w takim razie system spełni również Twoje oczekiwania, uczciwie mówiąc pewne funkcjonalności zapewne Ci się przydadzą inne może niekoniecznie. Profil naszej działalności opiera się jednak na elastycznym podejściu do projektowania i często wprowadzamy dodatkowe funkcjonalności lub je ograniczamy na zgłaszane potrzeby klientów, tak aby dostosować aplikację do ich potrzeb. Może się okazać, że potrzebny Ci będzie produkt o zupełnie innych funkcjonalnościach, co wiąże się z opracowaniem w zasadzie nowego produktu. W każdym przypadku, jesteśmy otwarci na współprace. Mając już doświadczenie w projektowaniu aplikacji do obsługi BDO oraz gotowe moduły systemu, jesteśmy w stanie w konkurencyjnym czasie i cenie przygotować Ci zindywidualizowany projekt.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym projektem,

Zespół BDO manager

Autor: Published On: 23 kwietnia, 2021Categories: BDO

WYSZUKAJ

KATEGORIE

ARCHIWUM

Archiwa